MARKET

Kiu Market là sàn Thương mại Điện tử kết nối khu vực Mê Kông với thế giới. Mục tiêu của Kiu là nhằm hỗ trợ doanh nghiệp các nước Campuchia, Lào, Myanma và Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm ra thị trường quốc tế. Kiu nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Chính phủ Úc và Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Truy cập

ERP

KIU cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp tích hợp trực tuyến, bao gồm quản lý quan hệ khách hàng, hoạch định nguồn lực sản xuất, quản lý bán hàng, thu mua, kế toán tài chính, quản lý nhân sự và các tính năng khác tùy theo nhu cầu. Kiu ERP hỗ trợ đa ngôn ngữ, đa tiền tệ, phù hợp với quy định và hệ thống kế toán của Việt Nam.

Chi tiết ERP

PAY

Kiu PAY giúp doanh nghiệp chấp nhận các khoản thanh toán trực tuyến và tiếp cận nguồn vốn tiện lợi. Đây là dịch vụ xử lý tài chính và thanh toán của Kiu, bao gồm các nghiệp vụ tương tự bao thanh toán không thế chấp cho người dùng Kiu hoặc các phần mềm kế toán tương thích.

Sắp ra mắt

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KIU