Run your entire business on one platform with KIU BMP

1/1

Một hệ thống vận hành trên nền tảng điện toán đám mây

Kiu BMP là tất cả bạn cần để quản lý doanh nghiệp thành công!

Điểm bán lẻ

Đạt năng suất và lợi nhuận cao hơn thông qua quản lý Điểm bán lẻ trên nhiều thiết bị

Kế toán

Tạo hóa đơn một cách chuyên nghiệp và xem dự báo về các hóa đơn cần thanh toán trong tương lai; tiết kiệm thời gian và tự động 95% công việc đối soát với công cụ đối soát thông minh

Bán hàng

Từ đơn hàng, tạo hóa đơn bán hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột và theo dõi thanh toán, thiết lập bảng giá cho từng sự kiện đặc biệt hoặc đối với từng khách hàng cụ thể

Quản lý kho

Đồng bộ hóa số lượng tồn kho, nắm được thông tin khi hàng hóa được bán ra hay nhập vào và nhận được thông báo khi hết hàng

Quản lý quan hệ khách hàng

Dễ dàng lưu trữ và xây dựng thông tin khách hàng, tạo luồng trao đổi để chuyển những cơ hội bán hàng này thành đơn hàng một cách hiệu quả

Sản xuất

Lên kế hoạch sản xuất hiệu quả; theo dõi nguồn tài nguyên và tránh tình trạng tắc nghẽn hàng hóa

Mua hàng

Đơn giản hóa quy trình mua hàng, quản lý các yêu cầu báo giá, so sánh giá, và tạo bảng giá nhà cung cấp

Nguồn nhân lực

Quản lý nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp bạn, từ tuyển dụng, quản lý nhân viên, đánh giá, cổng thông tin tra cứu của nhân viên đến việc tạo phiếu lương và quản lý tiền lương

Cách Thức Hoạt Động

Hãy tìm hiểu cách thức quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn, tiếp cận tín dụng và mở rộng sang các thị trường mới cùng với Kiu!

Phản hồi từ khách hàng

-Takehiko Nakao,

ADB President

ADB supports a number of technology startups in the Greater Mekong region. Under this initiative, KIU GLOBAL, a technology service company that provides artificial intelligence - based credit scoring to commercial banks, improving access to credit for small and medium-sized enterprises.

Đối tác của Kiu

 

Liên hệ chúng tôi

info@kiuglobal.com

1900-636-961

Số 55 Đường Số 1, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam