top of page
KIU Myanmar

Kiu Myanmar

MỘT  là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ năm 1997, Myanmar hiện đứng thứ 70 về GDP. Với nhiều khoản đầu tư hơn từ các nước Đông Á,  ngành công nghiệp fintech đang trên đà phát triển và có thể sẽ là một nhân tố quan trọng trong quá trình hiện đại hóa đất nước. Trong khi Myanmar hiện có một số lượng nhỏ các công ty fintech so với các quốc gia Đông Nam Á khác, quốc gia này gần như hoàn toàn tập trung vào số hóa và phát triển thanh toán di động. 


Hợp tác với các ngân hàng địa phương trong nước, Kiu Myanmar đang giúp số hóa rất nhiều quy trình kinh doanh của SME bằng cách sử dụng
  Nền tảng quản lý kinh doanh của Kiu. Kiu cung cấp khả năng tự động hóa hoạt động kinh doanh, theo dõi kiểm toán và giảm thiểu các hệ thống dựa trên giấy tờ vốn tốn nhiều công sức và dễ xảy ra lỗi. Với Kiu, các DNVVN có thể thiết lập niềm tin, chứng minh tính hợp pháp của doanh nghiệp và giảm thiểu rủi ro cho các ngân hàng trong việc cấp các khoản vay thương mại.

 

Tìm hiểu cách Kiu có thể giúp bạn!

Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH Kiu Myanmar

mm@kiuglobal.com

+95 978 7474778

  Căn hộ Pearl, Góc của

Kaba Aye Pagoda Rd. & Đường Saya San,

Thị trấn Bahan,

Yangon, Myanma

  • Facebook - Grey Circle
bottom of page