top of page
background10.png

Ứng dụng Kiu

Quản lý doanh nghiệp của bạn mọi lúc , mọi nơi , trong lòng bàn tay của bạn.
Mockup image2_iphone_black_portrait.png
background9_edited.png
Kiu App là một công cụ kỹ thuật số cho phép bạn quản lý điểm giao dịch bán hàng, giao dịch bán hàng bằng tiền mặt và tín dụng, hóa đơn của nhà cung cấp, chi phí,  và kiểm tra số dư hàng tồn kho và báo cáo bán hàng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.
background9.png
Bắt đầu sử dụng ứng dụng Kiu  Hôm nay

BÁN

  • Bán sản phẩm và thanh toán qua POS
  • Tạo hóa đơn và ghi lại các khoản thanh toán
  • Quản lý các giao dịch

MUA

  • Quản lý mua sản phẩm
  • Kiểm soát chi phí phát sinh (Tiền thuê nhà, Tiền lương, Hóa đơn di động, v.v.)
Mockup image2_iphone_black_portrait.png

QUẢN LÝ

  • Quản lý khách hàng và nhà cung cấp
  • Quản lý sản phẩm (loại & danh mục sản phẩm)
  • Cập nhật giá cả, chi phí và số lượng sản phẩm
Mockup image2_iphone_black_portrait.png
Mockup image2_iphone_black_portrait.png

BẢN BÁO CÁO

  • Truy cập vào thống kê doanh thu và  số lượng hàng hóa được bán trong cả POS và hóa đơn
Mockup image2_iphone_black_portrait.png
bottom of page