top of page
background10.png

Điểm bán hàng

Phát triển doanh nghiệp của bạn

Nói lời tạm biệt với máy tính tiền thủ công và tạo động lực cho doanh nghiệp nhỏ của bạn!
Manage Inventory & More From KIU Point Of Sale
Dễ dàng quản lý bán hàng, hàng tồn kho và nhân viên.
lines.png
white fade.png
white fade.png

GHI

Hiệu quả dữ liệu bán hàng và tăng năng suất
Record

THEO DÕI

Theo dõi mức tồn kho trên nhiều địa điểm để chạy linh hoạt giữa các cửa hàng
Track

PHÂN TÍCH

Nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực để đưa ra quyết định sáng suốt
Analyze

DUY TRÌ

Duy trì lịch sử mua hàng của khách hàng & xây dựng mối quan hệ bền chặt dẫn đến việc kinh doanh lặp lại
Maintain

QUẢN LÝ

Quản lý số lượng hàng trong kho để xác định thời điểm và tần suất đặt hàng lại sản phẩm
Manage
Dùng thử Kiu POS ngay hôm nay
bottom of page